Verzekeringen

Openingsuren

ma 8u - 12u 13u - 18u
di 8u - 12u 13u - 18u
wo 8u - 12u 13u - 18u
do 8u - 12u 13u - 18u
vr 8u - 12u 13u - 18u
za 9u - 12u

Niet in juli en augustus

Nieuws

In minder dan één minuut staat uw living in brand.

Lees meer

Acties

De goedkoopste autolening? Daar gaan wij voor !

Lees meer

 

Handelaars & KMO's


Print

Verzekering arbeidsongevallen

De verzekering arbeidsongevallen zorgt voor uw werknemers.

De Wet verplicht elke werkgever om zich te verzekeren voor de arbeidsongevallen die zijn personeel kan overkomen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk. De wet geldt zowel voor arbeiders als bedienden, tijdelijke helpers, schoonmaaksters, dienstpersoneel, jobstudenten enz.

Welke zijn de geboden waarborgen?

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Dit is het loonverlies dat het slachtoffer lijdt ten gevolge van het arbeidsongeval. Het gewaarborgd loon, uitbetaald door de werkgever tijdens de eerste periode van de ongeschiktheid wordt aan de werkgever terugbetaald a rato van 90% van een geplafonneerd loon zonder de patronale bijdragen. Nà deze periode betaalt de verzekering het loon rechtstreeks aan het slachtoffer (ook a rato van 90% van een geplafonneerd loon).

Medische kosten

Voor een arbeidsongeval is er geen tussenkomst van het ziekenfonds in de hospitalisatiekosten of de andere medische kosten. Deze kosten worden rechtstreeks door de verzekering arbeidsongevallen betaald. De tussenkomst is echter beperkt tot het RIZIV-barema. Supplementen zoals bijvoorbeeld de extra kosten voor een eenpersoonskamer in de kliniek blijven ten laste van het slachtoffer. Onder deze rubriek vallen tevens de kosten voor prothesen en andere medische hulpmiddelen.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Het slachtoffer kan als gevolg van een arbeidsongeval een blijvend letsel overhouden. Hiervoor wordt een lijfrente betaald in functie van het loon en de graad van ongeschiktheid (uitgedrukt in %). Er wordt rekening gehouden met de economische ongeschiktheid.

Overlijden

Bij overlijden van het slachtoffer is er een tussenkomst in de begrafeniskosten (= 30X het gemiddeld dagloon van het slachtoffer), een lijfrente voor de weduwe (30% van het basisloon van de overledene) en een tijdelijke rente voor de kinderen (15-20% van het basisloon van de overledene per kind zolang het kind recht heeft op kinderbijslag).

 

Welke premie moet ik betalen?

De premieberekening van de verzekering arbeidsongevallen gebeurt op de loonmassa die u jaarlijks uitkeert. Afhankelijk van de aard van uw activiteiten (gevaar, vroegere arbeidsongevallen,...enz) en uw totaal personeelbestand negociëren wij voor u bij diverse verzekeringsmaatschappijen de beste premievoet. Dit kan minder dan 0,5% zijn voor zittende bedienden en lage risico-beroepen tot meer dan 5% voor de hogere beroepsklassen.

Gezien uw totale loonmassa pas gekend is als het lopende jaar voorbij is en de premie vooruit betaald moet worden, betaalt u een voorschot op basis van de geschatte loonmassa met het jaar daarop een afrekening op basis van de effectieve loonmassa. Voor bedrijven met slechts enkele werknemers wordt soms met een forfaitaire premie gewerkt.

Powered by Insusite - Created by CRM.art